ანგარიშები

2018 წლის III კვარტლის ანგარიში
2018 წლის II კვარტლის ანგარიში
2018 წლის I კვარტლის ანგარიში
2017 წლის ანგარიში სრულად
2017 წლის III კვარტლის ანგარიში
2017 წლის II კვარტლის ანგარიში
2017 წლის I კვარტლის ანგარიში
2016 წლის ანგარიში სრულად
2016 წლის III კვარტლის ანგარიში
2016 წლის II კვარტლის ანგარიში
2016 წლის I კვარტლის ანგარიში
2015 წლის ანგარიში სრულად
2015 წლის III კვარტლის ანგარიში
2015 წლის II კვარტლის ანგარიში
2015 წლის I კვარტლის ანგარიში

 

 

Достопримечательности Боливии тут