ნდობის აღდგენისა და შერიგების საკითხებში აფხაზეთის ავტონომიური რესპუბლიკის მინისტრის აპარატი საერთაშორისო პროექტებში ჩაერთო

2017 წლის 10-13 მარტს, ფლორენციაში (იტალია), რომუალდო დელ ბიანკოს ფონდის ორგანიზებით, ჩატარდა კონფერენცია თემაზე – „პლანეტა დედამიწა 2017 წლის მემკვიდრეობა, ინტელექტუალური მოგზაურობა, ინტელექტუალური არქიტექტურა, მემკვიდრეობა და დიალოგის წარმართვა“. ასევე, მოეწყო ფონდის მე-19 საერთაშორისო ექსპერტთა ასამბლეა.

საერთაშორისო კონფერენციამ და ასამბლეამ 5 კონტინენტიდან თავი მოუყარა 45 ქვეყნის  პროფესორებს,  მკვლევრებს, აკადემიკოსებს, რომელნიც მუშაობენ მსოფლიოში კულტურათაშორისი დიალოგის განვითარების მიზნით. საერთაშორისო მასშტაბით შექმნილია ექსპერტთა და პარტნიორ ორგანიზაციათა ქსელი, რომელშიც შესულია 500-ზე მეტი უნივერსიტეტი და 80-ზე მეტ ქვეყანაში დაფუძნებული საგანმანათლებლო ცენტრები.ურთიერთთანამშრომლობის მემორანდუმით,პარტნიორ ინსტუტუციათა შორისაა აფხაზეთის ავტონომიური რესპუბლიკის მთავრობა. აღნიშნული მემორანდუმის ფარგლებში პროექტებისა ახორციელებს ნდობის აღდგენისა და შერიგების საკითხებში აფხაზეთის ავტონომიური რესპუბლიკის მინისტრის აპარატი.

საერთაშორისო კონფერენციაზე და ექსპერტთა მე-19 ასამბლეაზე სიტყვით გამოვიდა ნდობის აღდგენისა და შერიგების საკითხებში აფხაზეთის ავტონომიური რესპუბლიკის მინისტრის პირველი მოადგილე, სოციალურ მეცნიერებათა დოქტორი, პროფესორი, ქალბატონი ბელა კოპალიანი, რომელმაც თავის გამოსვლაში ყურადღება გაამახვილა შემდეგ საკითხებზე: თანამშრომლობა კულტურათაშორისი დიალოგის წარმართვისა და კულტურული მემკვიდრეობის პოპულარიზაციისათვის. გამოსვლაში ხაზგასმით იყო აღნიშნული, თუ რაოდენ დიდი მნიშვნელობა აქვს ეროვნული თვითმყოფადობის შენარჩუნებას და ცივილიზაციათა შორის ინტენსიურ კულტურულ დიალოგს. ხაზი გაესვა იმასაც, რომსაქართველო დღეს უდიდესი გამოწვევების წინაშე დგას, რათა გაიკაფოს გზა ევროინტეგრაციისაკენ. მან ასევე, აღნიშნა, რომდიდი მნიშვნელობა ენიჭება ისეთ ქვყნებთან და ისეთ ორგანიზაციებთან ურთიერთთანამშრომლობას, რომელთაც ამ კუთხით გამოცდილება აქვთ და რომ საქართველოსა და მისი ხელისუფლების სწრაფვა ევროინტეგრაციის გზაზე შეუქცევადი პროცესია.

გამოსვლისას აქცენტი გაკეთდა აფხაზეთის პრობლემატიკასთან მიმართებაში და ასევეაღინიშნა, თუ რა პრობლემების წინაშე დგას დღეს აფხაზეთში არსებული მხატვრულ-ისტორიული მნიშვნელობის მქონე უნიკალური ქრისტიანული საკულტო ნაგებობები, კედლის მხატვრობის უძველესი ქართული წარწერები და რომ მნიშვნელოვანია ამ კუთხით შესაბამისი საერთაშორისო ორგანიზაციების ჩართულობა და მათთან ერთად შესწავლა იმისა, თუ რა ზიანი მიადგა იქ არსებული კულტურული მემკვიდრეობის ძეგლებს,რათა შესაბამისად მომზადდეს სამოქმედო გეგმა. ასევე,განსაკუთრებულად ხაზი გაესვა ქართველი და აფხაზი ახალგაზრდების ჩართულობის მნიშვნელობას პროცესებში, რომელიც დაფუძნებული უნდა იყოს ნდობის აღდგენაზე და შერიგებაზე.პროფესორმა, ქალბატონმა ბელა კოპალიანმა ისაუბრა, ასევე პუბლიკაციაზე, რომელიც სხვადასხვა ქვეყნებიდან ჩვენს პროექტებში ჩართულ ახალგაზრდებს, მათ ხედვებს მიეძღვნება….

პარალელურად ღონისძიებისა, ქალბატონმა ბელა კოპალიანმა გამართა შეხვედრები საერთაშორისო დონორი ორგანიზაციებთან, სხვადასხვა ქვეყნების უნივერსიტეტების წარმომადგენლებთან. აღნიშნულ შეხვედრებზე განხილულ იქნა სამომავლო თანამშრომლობის საკითხები ახალგაზრდობისა და  პროფესურის ჩართულობის კუთხით.

აფხაზეთის ავტონომიური რესპუბლიკის მთავრობის მიერ განხორციელებული წინა პროექტები (3 პროექტი) აღიარებულ იქნა, როგორც საუკეთესო, შედეგზე ორიენტირებულ პროექტთა შორის.